top of page

Българското училище „Св.Иван Рилски" в град Мостолес, област Мадрид е проект на Асоциация Балкан от 2003 г.
 
УЧИЛИЩЕТО Е ЛИЦЕНЗИРАНО СЪС ЗАПОВЕД №РД 09 - 397/09.04.2012 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

Училището работи по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

  Училището!

 Всичко,което трябва да зная, съм научил в детската градина

 

Училището е основно-1-7 клас.

Учим и се забавляваме в малки групи-класове, което спомага индивидуалното обучение.

Забавляваме се в извънкласните форми

„Приложни изкуства" и „Музикално-театрална група".

bottom of page